Velkommen til bloggen

Psykoterapiforskningen er i en rivende udvikling, der sker så meget, og spørgsmål som “Hvad virker i psykoterapi?”, “Hvordan sikrer vi den bedste terapi til vores klienter?”, “Hvilken rolle spiller metodevalg og diagnoserne for det terapeutiske udbytte?” er blot nogle af de spørgsmål, der forskes i verden over.

Desværre har forskningen svært ved at få resultaterne ud til dem, den egentlig er til for, og når den endelig gør det, er det ofte kun den banebrydende forskning eller den, man søger inden for sit eget interessefelt.

Jeg håber, at bloggen her kan være med til at formidle psykoterapiforskningen til dem, den skal være relevant for; terapeuter og klienter og andre interesserede. Emnerne vil muligvis være farvet af skribenternes interesser. Derfor vil jeg råde alle, som kunne være interesseret i at formidle spændende forskning, som er relevant for psykoterapien, til at bidrage. Selv vil jeg forsøge med et ugentligt blogindlæg.

Jeg håber, at læseren af bloggen vil tilkendegive sin holdning til indholdet og til eventuelle formidlingsmæssige forbedringer.

Tusind tak 🙂

Mit navn er Mads Dahlgaard. Psykoterapiforskningen er i den grad blevet min lidenskab. Selv står jeg i spidsen for to psykoterapiforskningsprojekter, et kvalitativt studie med henblik på at undersøge, om der er noget psykoterapeutisk guld blandt garvede erfarne og succesfulde psykoterapeuter i Danmark. Og et andet større studie, som handler om at validere Emotionel Tilpasningsterapi (Emotionel Adaptation Therapy – EAT). Derudover hjælper jeg til på to psykoterapiforskningsprojekter, nemlig CROP (Common factors, Responsivity, and Outcome in Psychotherapy) på Københavns Universitet, og FIS (The Facilitative Interpersonal Skills læs mere) på Københavns og Aalborg Universitet. På den anden side føler jeg det også som min pligt, både som leder af Center for Trivsel & Velvære, som praktiserende psykoterapeut og som uddannelsesansvarlig for centerets psykoterapeutiske uddannelse at være opdateret med den allernyeste psykoterapiforskning. Det er et vigtigt element i fagligheden, og jeg er helt overbevist om, at brugt rigtigt kan psykoterapiforskningen bidrage til markant at højne kvaliteten af den psykoterapeutiske praksis.

Mit navn er Mahdi Majid. Som snart færdiguddannet psykolog ser jeg det som en forpligtelse at have indsigt i den psykologiske litteratur og dermed være opdateret på den nyeste forskning indenfor psykoterapi. Ved at fordybe mig i psykoterapiforskningen, diskutere den med mine kollegaer og skrive indlæg til denne blog tilegner jeg mig et kendskab til, hvad psykoterapiforskningen siger om bl.a. hvad der virker og ikke virker i terapien, hvilke kvaliteter en god psykolog/psykoterapeut har, samt hvilke udfordringer man kan støde på som psykoterapeut. Med sådan et kendskab i bagagen sigter jeg efter at blive en bedre psykolog og være til bedst gavn for mine klienter.